سرکار خانم مریم صدیقی
  • کارشناس آموزش پیش از دبستان
  • کارشناس ارشد روان شناسی
  • دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی

سوابق شغلی:

– فعالیت در مهد کودک های تحت نظارت بهزیستی استان فارس از سال 86 تا 96 به عنوان مربی و مشاور کودک و خانواده
– فعالیت در مهد کودک ،پیش دبستانی و دبستان تحت نظارت آموزش و پرورش از سال 94 تا 96 به عنوان مدرس و مشاور کودک و خانواده
– روان شناس کودک و نوجوان در مراکز خدمات مشاوره ای و روان شناختی با نظارت سازمان بهزیستی استان فارس از سال 93 تا 98

حیطه فعالیت:

  • روان شناس کودک و نوجوان
  • مشاوره با والدین و فرزند پروری
  • گذراندن کارگاه های تخصصی کودک و نوجوان زیر نظر اساتید مجرب دانشگاه
  • گذراندن بیش از 500 ساعت کارگاه های کودک و نوجوان با امتیاز سازمان نظام روان شناسی کشور
  • تشخیص و درمان اختلالات شایع دوران کودکی و نوجوانی :بیش فعالی و نقص توجه ،اختلالات اضطرابی ،افسردگی کودکان و نوجوانان ،اختلالات رفتاری و …
  • درمان اختلالات کودکان و نوجوانان با استفاده از تکنیک های بازی درمانی ،قصه درمانی،نقاش درمانی و …
  • فعالیت های پژوهشی در زمینه کودک و نوجوان در قالب مقاله
There is no testimonials posts. Please instert your posts in testimonials post type or select different post type.