• کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 • دانشجوی دوره تخصصی روان درمانی_دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان
 • دانشجوی اولین دوره آموزش رهبران بالینت ایران تحت نظر انجمن بالینت آلمان
 • کارشناس بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی

حیطه های درمانی:

 • اختلالات اضطرابی
 • وسواس
 • افسردگی
 • هراس
 • پانیک در بزرگسالان
 • اختلالات شایع کودکان شامل (شب ادراری،ترس،لجبازی،حسادت،وابستگی،ناخن جویدن و…)
 • کلاس های آموزشی
 • فرزندپروری برای والدین
 • مهارت های زندگی برای کودکان و نوجوانان
There is no testimonials posts. Please instert your posts in testimonials post type or select different post type.