سرکار خانم الهام بهادری

سرکار خانم الهام بهادری

کارشناسی ارشد روان شناسی- عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران

حیطه کاری :

  • ارزیابی شخصیت
  • آزمون هوش و آزمون های سنجش حافظه
  • مشاوره پیش از ازدواج
  • زوج درمانی
  • ارزیابی اختلالات هویت جنسیتی

سوابق شغلی :

  • همکاری با پزشکی قانونی استان فارس و استان بوشهر جهت ارزیابی روان شناختی در موارد ارجاعی
  • روان شناس مراکز تحت نظر دادگستری در زمینه مشاوره طلاق (موارد ارجاعی به مرکز)
  • همکار روان شناس و روان پزشک در زمینه تشخیص اختلالات روانی
There is no testimonials posts. Please instert your posts in testimonials post type or select different post type.