از عوارض اکثر داروهای مورد استفاده در روان پزشکی کاهش میل جنسی، به تاخیر افتادن انزال، مشکلات نعوظ و ارگاسم می باشد. این عوارض دایمی نبوده و با کاهش دوز و یا تغییر یا افزودن داروی دیگری کاهش یافته یا بر طرف می شوند. با خاتمه درمان نیز به کلی بهبود می یابند.

بایستی توجه داشت مشکلات جنسی یاد شده در برخی موارد عارضه خود افسردگی هستند و با مصرف این داروها بهبودی حاصل می شود.