گاهی برخی از مشکلات عصبی مانند استرس های شدیدوترسها ,افسردگی هاواضطراب ها باعث ایجاد مشکلات گوارشی شوند.علائم این مشکلات عبارتنداز:اسهال ,دل درد وسردرد

مشکلات گوارشی درکودکان ونوجوانان وبزرگسالان بسیار شایع می باشد.بسیاری ازکودکان از دردشکم 

می نالند,ممکن است دردآنها مربوط به اضطراب مدرسه وامتحان ویا مشکلات در روابط خانوادگی باشد.

دربزرگسالان این علائم ممکن است به صورت تهوع ویااسهال باشد.برخی از بیماریهای گوارشی مانند کرون,کولیت ها ویا زخمهای گوارشی بااسترس وافسردگی بدتر شوند.

گاهی درد درقفسه سینه می تواند ناشی ازاسترس واضطراب باشد.اگر پزشک شما اطمینان بدهد که درددرقفسه سینه مربوط به بیماری قلبی نیست از اوبخواهید به شما بگوید این درد می تواند نشانه ای ازافسردگی واسترس باشد؟                                     مشکلات خوابیدن :گاهی ممکن است افرادنصف شب از خواب بیدار شوندودیگر نتوانند بخوابندویا ممکن است فرد بیش ازحد معمول بخوابد,مشکلات خواب ممکن است به دلیل افسردگی باشد.                                                                                               خستگی ,بی حالی,دردپشت,گرفتگی درعضلات گردن وکمر ,تغییرات در وزن واشتها می تواند ار علائم افسردگی باشد.